Ajuntament de Badalona

Projectes realitzats

Curs de poda d'arbrat adreçat a la brigada municipal de l'Ajuntament de Badalona
Disseny de les plantacions i xarxa de reg per a una plaça pública amb jocs infantils i espais d'estada per als vianants
Assessorament tècnic en matèria de gespa esportiva i disseny de la xarxa de reg