Projectes | Informes i estudis | Gespa i reg del camp de rugby Paco Águila, a Badalona

Subsolat del terreny
Anivellat del terreny
Subsolat del terreny
Estesa de la gespa
Anivellat del terreny
Estesa de la gespa

Gespa i reg del camp de rugby Paco Águila, a Badalona

Assessorament tècnic en matèria de gespa esportiva i disseny de la xarxa de reg

Any: 
2015
Lloc: 
Badalona
Àrea: 
8500 m2
Pressupost: 
228.018€
Mapa: