Projectes | Jardins corporatius

Disseny de plantacions i reg a la delegació del grup Sorigué a Madrid
Terrassa d'ús corporatiu per a uns despatxos d'executius d'alt nivell, a Barcelona. Jardineres de fusta amb plantes mediterrànies en un ambient molt exposat al vent...
Rehabilitació integral dels jardins sobre coberta del complex empresarial D38 al Passeig de la Zona Franca. Millora de terres, del drenatge i canvi d'espècies, per...
Participació en la Direcció Facultativa de la remodelació del jardí, gestió del manteniment de jardineria i de les petites transformacions posteriors, a partir d'un projecte...
Panoràmica plaça
Estudi previ per a un camp de pràctiques de golf, incloent "tee", "pitch" i "green", en un pati interior de l'Eixample...
Disseny de la xarxa de reg pel projecte de jardineria exterior del primer temple mormó a l'Àfrica Occidental.
Avantprojecte per a una terrassa enjardinada i altres actuacions de jardineria entorn d’un nou concessionari de cotxes Renault a Alger, Algèria.
Disseny de plantacions i xarxa de fertirrigació de la façana verda, mitjançant el sistema Babylon i recobriment amb enfiladisses de la central d'energies de la...
Remodelació de plantacions i xarxa de reg en zona enjardinada preexistent, aprofitant les reformes integrals de l'edifici, Barberà del Vallès
Plantacions ornamentals als jardins de l'edifici comú de les ambaixades europees a la nova capital de Nigèria. Assessorament tècnic i hortícola sobre la flora local...