Projectes | Publicacions

La Revista del banc ètic Triodos ens va mencionar en aquest article dedicat a la restauració del paisatge.
Capítol dedicat al disseny amb vegetació en espais públics urbans. Éssent un dels professors, el llibre és el resultat del curs amb el mateix títol,...
Article divulgatiu a la revista PAISEA sobre la tècnica del sòl estructural per a plantació d'arbres en zones pavimentades.
L'editorial Book Style ens ha demanat un article amb els 10 jardins públics més recomanables de Barcelona. Ens hem arriscat: Esperem que la selecció us...
Coordinació tècnica, juntament amb Manel Hernández (autor original del projecte) de la base de preus de jardineria i paisatgisme, consistent en unes 7200 partides paramètriques.