Projectes | Informes i estudis

Assessorament tècnic en matèria de gespa esportiva i disseny de la xarxa de reg
Creació de l'inventari en suport GIS i propostes de millora de la gestió i manteniment dels espais verds urbans. Anàlisi de costos i propostes d'inversions...
Sotsbase per a paviment que compatibilitza la funció portant i la fertilitat pel creixement de les arrels, segons la metodologia de la Universitat de Cornell...
Preparació de sòl estructural
Redacció del programa arquitectònic, museogràfic i botànic per als continguts del futur parc situat als jardins de Petra Kelly.
Recull i programació de les transformacions a llarg termini de les zones verdes, per millorar l'eficiència en l'ús de l'aigua i racionalitzar els recursos de...