Esther Ferrer Pont

Projectes on hem col·laborat

Protecció de la vegetació existent, disseny de plantacions i de la xarxa de reg d'aquest parc urbà, integrat a l'equip liderat per Anna Planas. Finalista...