Projectes | Jardins privats

Jardí particular al voltant d'una casa singular, dissenyada per 05AM arquitectura. El jardí està dividit en dues meitats clarament identificables: una zona que recrea un...
Jardineria sobre coberta en una residència d'alt nivell a Sant Gervasi
Jardí particular construït ABANS que la casa. En aquest projecte hem tingut en compte la sostenibilitat, especialment pel que fa al consum d'aigua: gespa Zoysia...
Pati interior d'illa de l'Eixample, on hem construït unes grans jardineres de fusta per a generar un ambient càlid i exuberant.
Avantprojecte per els jardins comunitaris al voltant d'uns blocs de pisos en Al Blikaz a Alger, Algèria.
Restitució del bosc afectat per la construcció de la casa i ornamentació de l'accés principal.
Disseny del jardí comunitari i privat, incloent plantacions sobre coberta i balconades, en una promoció de 17 vivendes.
Re-estructuració del jardí existent: reducció de la gespa, noves plantacions arbustives i coberta enjardinada.
Barrera anti-soroll, revegetació de talussos i jardí comunitari.
Disseny d'un jardí particular per una casa de nova construcció prop del far de St.Sebastià.