Projectes | Espais públics

Estudi previ liderat per la Diputació de Barcelona per analitzar les possibles alternatives de millora del pas tradicional de vianants que comunica el Barri de...
Remodelació de la Rambla del Celler, consistent en la renovació complerta de l'arbrat i la vegetació ornamental de l'avinguda central (executat), ampliació de voreres i...
Rambla del Celler
Tractament de la jardineria del nou aparcament a la zona esportiva de Les Comes, incloent el paviment permeable i tractament dels talussos i límits perimetrals...
Disseny de les plantacions i xarxa de reg per als espais exteriors de la façana principal de l'edifici, integrat a l'equip de BAAS Arquitectura...
Adequació del pati del Museu de la Pell per acollir actes públics mitjançant la implantació d'un sauló "contaminat amb vegetació espontània" a més d'alguns arbres...
Definició constructiva de la jardineria i el reg a partir del projecte de Carme Pinós sobre el jardí del Crematori, també projectat pel seu estudi...
Crematori del Cementiri Nou d'Igualada - maig 2017
Jardineria i xarxa de reg de l'interior d'illa de l'Eixample projectat per Planas-Esquius-Segatti, amb jocs infantils i àrees de repòs. Ubicat a tocar de l'Hospital...
Interior d'illa al carrer Còrsega
Rehabilitació de la jardineria de la Pça Espanya del Prat de Llobregat, amb creació d'un perímetre de corten i xarxa de reg per degoteig. Plantació...
Tractament de l'arbrat existent i del proposat en el projecte de renovació de l'Avinguda d'Espanya, per a convertir-la en un carrer pacificat. Definició de l'estratègia...
Fotomuntatge FORGAS Arquitectes
Disseny d'una plantació de tanca arbustiva multiespecífica, amb espècies autòctones i adaptades de gran desenvolupament. El resultat és una tanca de creixement lliure, sense retall,...
Disseny de les plantacions i xarxa de reg per a una plaça pública amb jocs infantils i espais d'estada per als vianants
Disseny de les plantacions i xarxa de reg d'una plaça pública, reconvertida mitjançant la creació d'una illa de vianants, amb paviments de junta oberta i...
Plaça de l'Empordà
Esbós per a una rotonda urbana al límit amb el parc agrari del Baix Llobregat
Fotomuntatge rotonda
Zona verda pública sobre un antic jardí particular abandonat, així com espais exteriors del supermercat adjacent. Tria i aprofitament de la vegetació existent, complementada amb...
Fotomuntatge
Parterre inclinat a la plaça del Museu del Vi de Rubí
Avantprojecte d'ordenació dels límits del carrer Santuari del Carmel amb el Turó del Carmel i els seus espais periurbans, amb característiques forestals i fortes pendents...
Plantacions arbrat viari
Zones verdes del sector residencial de St. Jaume i Mas Martí, a Tordera
Ordenació dels entorns d'una capella restaurada que havia quedat en un espai residual entre carreteres. Dotació d'una plaça per a la celebració d'Aplecs, un àmbit...
Nova plaça pública en un antic recinte industrial reconvertit, en col·laboració amb Enginyeria Vall. La plaça acull un ampli espai per a actes públics i...
Disseny de plantacions pel projecte executiu d'urbanització dels interiors de la Guineueta - fase 2 redactat per a l'equip Anna Planas - Roberto Secchi
Plantacions i xarxa de reg sobre un aparcament semi enterrat i els seus talussos laterals, per a un supermercat.
Planta general
Projecte executiu de camins d'accés, recollida d'aigües, plantacions i xarxa de reg d'un talús periurbà convertit en parc lúdic. La intervenció resol l'accés de vianants...
Avantprojecte de millora paisatgística de les quatre interseccions de la 'Deuxième Rocade', la Ronda d'Alger, Algèria. El tractament pretén atorgar caràcter urbà a uns espais...
Col·laboració amb l'equip de STEM arquitectes per a la concepció i desenvolupament del projecte d'urbanització del Parc de la Creueta, per a allotjar el parc...
Xarxa de reg i plantacions ornamentals de l'espai públic adjacent al Museu Olímpic, així com de la plaça superior. Integracio paisatgística dels talussos creats amb...
Disseny de plantacions i xarxa de reg de la Plaça de les Tortugues
Disseny de plantacions i xarxa de reg centralitzada als voltants del nou Hospital Comarcal d'Igualada (Avinguda Catalunya)
Projecte executiu d'arranjament d'espais verds i parterres als Districte 5 i 6 de la ciutat de Sabadell
Xarxa de reg i plantacions ornamentals de la Zona esportiva de Masnou al costat del cementiri.
Integració paisatgística de l'estació intermèdia del telefèric de Montjuïc mitjançant coberta enjardinada. Restauració del talús generat mitjançant mantes orgàniques i hidrosembra...

Pàgines