Projects | Design Competitions | 'Ametllers Park', Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona)

Parc dels Ametllers. Març 2014
grup de Populus, maig 2012
grup de Sorbus, maig 2012
detall escossell, maig 2012
camí permeable, maig 2012
vista general. maig 2012
Populus nigra Italica
Populus nigra Italica
Populus nigra Italica
Celtis australis
Plantacions en massa de pollancres
Plantacions en massa de pollancres
Plantacions en massa de pollancres
Plantacions en massa de pollancres
Casuarines alineades
Casuarines alineades
Sorbus domestica
Antic camí recuperat
Antic camí recuperat
Plantacions en massa de pollancres
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014
Plantacions en massa de pollancres. Març 2014

'Ametllers Park', Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona)

Planting and irrigation design.

Year: 
2011
Place: 
Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona)
Àrea: 
3.5 ha
Budget: 
158.958€

Location: