Projectes | Restauració del paisatge | Reg al marge dret del riu Llobregat, Prat de Llobregat

Rasa de la xarxa general de distribució
Plantacions en talús
Valvuleria de control

Reg al marge dret del riu Llobregat, Prat de Llobregat

Xarxa de reg dels talussos del marge dret del riu Llobregat, a l'alçada del Prat de Llobregat. Instal·lació que combina aspersors de més de 20 metres d'abast i 7 bar de pressió per als grans talussos, amb elements més tradicionals de reg aeri per a zones petites.

Any: 
2009
Lloc: 
Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Àrea: 
3.8 ha
Pressupost: 
312.162€
PDF: 
Mapa: