Projectes | Restauració del paisatge | Polígon Industrial St. Ermengol 2, Abrera

Joan Ros dirigint els treballs

Polígon Industrial St. Ermengol 2, Abrera

Integració paisatgística i creació de recorregut de vianants i zones d'ús lúdic al voltant de la segona fase del polígon industrial.

Any: 
2001
Lloc: 
Abrera (Baix Llobregat)
Àrea: 
13.4 Ha
Pressupost: 
158.158€
Mapa: