Projectes | Restauració del paisatge | Camí paral·lel a la Riera de les Arenes, Terrassa

Camí paral·lel a la Riera de les Arenes, Terrassa

Projecte executiu d'arranjament dels entorns de la Riera de les Arenes i d'un camí del Parc Agroforestal per a passeig de bicicletes i vianants

Lloc: 
Terrassa (Vallès Occidental)
Pressupost: 
457.386€
PDF: 
Mapa: