Projectes | Parcs urbans | Parc del Torrent Gros, Santa Maria d'Oló

Parc del Torrent Gros, Santa Maria d'Oló
Platanus x hispanica
Preparació dels arbres a finals d'estiu
Preparació dels arbres a finals d'estiu
Hidrosembra torrent
Plantacions a finals d'estiu
Populus nigra Italica
Hidrosembra torrent
Pa de terra
Hidrosembra torrent
Hidrosembra torrent
Hidrosembra torrent
Evolució del parc - oct 2014
Evolució del parc - oct 2014
Evolució del parc - oct 2014
Evolució del parc - oct 2014
Evolució del parc - oct 2014
Evolució del parc - oct 2014
Evolució del parc - oct 2014
Saccharum ravennae - Evolució del parc - oct 2014
Saccharum ravennae - Evolució del parc - oct 2014
Evolució del parc - oct 2014
Evolució del parc - abril 2016
Evolució del parc - abril 2016
Evolució del parc - abril 2016

Parc del Torrent Gros, Santa Maria d'Oló

Recuperació paisatgística i formació de diferents plataformes per a usos ciutadans, sobre un terreny antigament ocupat per un torrent i que s'ha anat cobrint mitjançant successives aportacions de terra.

Categoria:

Any: 
2011
Lloc: 
Santa Maria d'Oló (Bages)
Àrea: 
1.3 ha
Pressupost: 
173.931€
Mapa: