ITEC

Projectes on hem col·laborat

Coordinació tècnica, juntament amb Manel Hernández (autor original del projecte) de la base de preus de jardineria i paisatgisme, consistent en unes 7200 partides paramètriques.