Projectes | Espais públics

Remodelació de l'espai de Les Ginestes: adequeció dels accessos dels vianants, estabilització de talussos i arranjament de la jardineria i mobiliari urbà.
Col·laboradors amb FORGAS Arquitectes, Elena Valls i Pep Buxadé, CEDIPSA i Josep Lascurain a les plantacions i xarxa de reg de més d'un quilòmetre de...
Zona d'estada i pícnic amb millora dels accessos, instal·lació de mobiliari, plantacions i reg automàtic.
Projecte de jardineria pel restaurant Mc Donald's de Rubí, que modernitza la imatge paisatgística de l'entorn i en millora la visibilitat.
Projecte executiu d'arranjament d'espais verds i parterres als Districte 5 i 6 de la ciutat de Sabadell
Projecte executiu per l'adequació de l'espai de la Bassa d'en Rubió per a acollir-ne els visitants, endreçar la circulació de vehicles i limitar l'impacte sobre...
Disseny de plantacions i xarxa de reg de la Plaça de les Tortugues
Xarxa de reg i plantacions ornamentals de l'espai públic adjacent al Museu Olímpic, així com de la plaça superior. Integracio paisatgística dels talussos creats amb...
Xarxa de reg i plantacions ornamentals de la Zona esportiva de Masnou al costat del cementiri.
Integració paisatgística de l'estació intermèdia del telefèric de Montjuïc mitjançant coberta enjardinada. Restauració del talús generat mitjançant mantes orgàniques i hidrosembra...
Diverses propostes de remodelació d'espai públic al barri de 'La Font dels Capellans' , Manresa
Ordenació d'usos de l'entorn i arranjament de l'aparcament de vehicles, amb pavimentació del ferm i noves escales i rampes pels vianants.

Pàgines