Projectes | Espais públics

Arranjament de talús periurbà i millora de l'accessibilitat entre els habitatges. Ordenació dels aparcaments irregulars del talús i de l'accessibilitat. Restauració paisatgística del conjunt mitjançant...
Projecte de jardineria pel restaurant Mc Donald's de Rubí, que modernitza la imatge paisatgística de l'entorn i en millora la visibilitat.
Remodelació de l'espai de Les Ginestes: adequeció dels accessos dels vianants, estabilització de talussos i arranjament de la jardineria i mobiliari urbà.
Col·laboradors amb FORGAS Arquitectes, Elena Valls i Pep Buxadé, CEDIPSA i Josep Lascurain a les plantacions i xarxa de reg de més d'un quilòmetre de...
Direcció facultativa de les plantacions de les palmeres al Passeig de Borbó i a la Plaça del Mar, per a Jordi Henrich.
Ordenació d'usos de l'entorn i arranjament de l'aparcament de vehicles, amb pavimentació del ferm i noves escales i rampes pels vianants.
Diverses propostes de remodelació d'espai públic al barri de 'La Font dels Capellans' , Manresa
Integració paisatgística de l'estació intermèdia del telefèric de Montjuïc mitjançant coberta enjardinada. Restauració del talús generat mitjançant mantes orgàniques i hidrosembra...
Xarxa de reg i plantacions ornamentals de la Zona esportiva de Masnou al costat del cementiri.
Projecte executiu d'arranjament d'espais verds i parterres als Districte 5 i 6 de la ciutat de Sabadell
Disseny de plantacions i xarxa de reg centralitzada als voltants del nou Hospital Comarcal d'Igualada (Avinguda Catalunya)
Disseny de plantacions i xarxa de reg de la Plaça de les Tortugues
Xarxa de reg i plantacions ornamentals de l'espai públic adjacent al Museu Olímpic, així com de la plaça superior. Integracio paisatgística dels talussos creats amb...

Pàgines