Projectes | Espais públics | Zona verda en un antic jardí particular, a Igualada

Fotomuntatge
Croquis vistes
Planta general
Fotomuntatge
Ordenació del jardí

Zona verda en un antic jardí particular, a Igualada

Zona verda pública sobre un antic jardí particular abandonat, així com espais exteriors del supermercat adjacent. Tria i aprofitament de la vegetació existent, complementada amb sotabosc ombrívol de nova creació. Nova zona de jocs infantils, coberta de sauló i accessos oberts per a facilitar la circulació de vianants.

Categoria:

Any: 
2014
Lloc: 
Igualada
Àrea: 
4.500 m2
Pressupost: 
71.686€
Client: 
Mapa: