Projectes | Espais públics | Urbanització del Museu Olímpic, Barcelona

Nassella tenuissima
Nassella tenuissima
Estadi Olímpic
Parkinsonia aculeat
Illetes amb gramínies i romaní rastrer
Illetes amb gramínies i romaní rastrer
Plaça sobre el museu
Vegetació de talús, auto-gestionada
Hyparrhenia hirta
Nassella tenuissima
Acanthus mollis
Nassella tenuissima
Parkinsonia aculeata
Nassella tenuissima
Rosmarinus officinalis 'Postratus'
Rosmarinus officinalis 'Postratus' i Nassella tenuisiima

Urbanització del Museu Olímpic, Barcelona

Xarxa de reg i plantacions ornamentals de l'espai públic adjacent al Museu Olímpic, així com de la plaça superior. Integracio paisatgística dels talussos creats amb la vegetació pròpia de la muntanya de Montjuïc.

Categoria:

Any: 
2007
Lloc: 
Montjuïc(Barcelona)
Àrea: 
1 Ha
Pressupost: 
421.346€
Equip: 
Constructora: 
PDF: 
Mapa: