Projectes | Espais públics | Remodelació paisatgística de la Rambla del Celler

Rambla del Celler
Planta vivaç i arbrat  en vorera
Planta vivaç en vorera
Detall ancoratge arbrat
Planta vivaç en vorera
Planta vivaç en vorera
Planta vivaç en vorera
Planta vivaç en vorera
Planta vivaç en vorera
Planta vivaç en vorera
Planta vivaç en vorera
Planta vivaç en vorera
Planta vivaç en vorera
Planta vivaç en vorera
Planta vivaç en vorera
Planta vivaç en vorera
Planta vivaç en vorera
Planta vivaç en vorera
Planta vivaç en vorera

Remodelació paisatgística de la Rambla del Celler

Remodelació de la Rambla del Celler, consistent en la renovació complerta de l'arbrat i la vegetació ornamental de l'avinguda central (executat), ampliació de voreres i espais colindants (fases futures). En equip amb els serveis tècnics municipals, renovació del sòl, millora del drenatge, substitució de determinades franges de gespa per planta vivaç de flor, així com renovació complerta del sistema de reg

Categoria:

Any: 
2017-19
Lloc: 
Sant Cugat del Vallès
Àrea: 
10.500 m2 (fases construïdes al 2019)
Mapa: