Projectes | Espais públics | Plaça de l'Empordà

Plaça de l'Empordà
Nova plaça urbana a Roses
Plantació en juntes de paviment
Fotomuntatge EXE Arquitectura
Plantació en junta oberta Phyla nodiflora
Xarxa de reg
Xarxa de reg
Xarxa de reg
Plantacions ornamentals
Plantació en junta oberta Phyla nodiflora
Plantacions ornamentals
Plantació en junta oberta Phyla nodiflora
Plantació en junta oberta Phyla nodiflora - març 2018
Plantació en junta oberta Phyla nodiflora - març 2018
Plantació en junta oberta Phyla nodiflora - març 2018

Plaça de l'Empordà

Disseny de les plantacions i xarxa de reg d'una plaça pública, reconvertida mitjançant la creació d'una illa de vianants, amb paviments de junta oberta i vegetació creixent-hi entemig

Categoria:

Any: 
2015
Lloc: 
Roses, Alt Empordà
Àrea: 
1856
Pressupost: 
389.967€
Mapa: