Projectes | Espais públics | Jardí al voltant del Fortí de Sant Magí

Tanca perimetral en construcció
Aigües Rigat
Torre d'Aigües Rigat
Torre d'Aigües Rigat
Fortí de Sant Magí, restaurat
Tanca perimetral en construcció
Fortí de Sant Magí, restaurat
Ametller cargolat
Fortí de Sant Magí, restaurat
Ametller cargolat
Planta del jardí

Jardí al voltant del Fortí de Sant Magí

Jardí públic d'aire romàntic al voltant de l'antic Fortí de Sant Magí, a Igualada. Espai envoltat de vivendes amb la presència imponent del propi fortí, utilitzat a les guerres carlines i restaurat el 2018, una torre de comunicacions d'obra vista -també restaurada el 2018- i un enorme dipòsit antic de la companyia d'aigües, en desús.

L'ordenació de l'espai ha consistit més en treure que en afegir: Hem endreçat els límits, igualant-los mitjançant un nou límit de barres d'acer, així com un nou paviment de sauló que iguala les diferents zones.

S'ha aprofitat tot l'arbrat existent amb valor i s'han afegit grups d'arbust i gramínies, amb un aire desendreçat que busca un efecte d'aparent abandó.

Categoria:

Any: 
2019
Lloc: 
Igualada
Àrea: 
1191 m2
Pressupost: 
80.109€
Mapa: