Projectes | Espais públics | Estació del telefèric de Montjuïc, Barcelona

Estesa de la malla
Estesa de la malla
Germinació de la hidrosembra
Germinació de la hidrosembra
Plantació en coberta
Plantació en coberta
Plantació en coberta

Estació del telefèric de Montjuïc, Barcelona

Integració paisatgística de l'estació intermèdia del telefèric de Montjuïc mitjançant coberta enjardinada. Restauració del talús generat mitjançant mantes orgàniques i hidrosembra.

Categoria:

Any: 
2007
Lloc: 
Montjuïc (Barcelona)
Àrea: 
3500 m2
Mapa: