Projectes | Espais públics | Avantprojecte d'arranjament al carrer Santuari del Carmel, Barcelona

Plantacions arbrat viari
Croquis jardí pedrera
Enfiladisses
Plantacions arbrat viari

Avantprojecte d'arranjament al carrer Santuari del Carmel, Barcelona

Avantprojecte d'ordenació dels límits del carrer Santuari del Carmel amb el Turó del Carmel i els seus espais periurbans, amb característiques forestals i fortes pendents.

Categoria:

Any: 
2009
Mapa: