Projectes | Concursos | Plaça del Pla Parcial Sector de Llevant a Viladecans

Vista general de la plaça

Plaça del Pla Parcial Sector de Llevant a Viladecans

Proposta guanyadora per a la plaça del Sector de Llevant a Viladecans, consistent en l'aprofitament d'una antiga bòvila existent, la construcció d'un dipòsit de retenció de pluvials enterrat i la creació d'una plaça amb un alt grau de naturalització sobre la coberta, així com un amfiteatre.

Categoria:

Any: 
2016
Lloc: 
Viladecans
Mapa: