Projectes | Concursos | Avantprojecte de Parc Urbà al Pla del Castell, Cunit

Avantprojecte de Parc Urbà al Pla del Castell, Cunit
vegetació

Avantprojecte de Parc Urbà al Pla del Castell, Cunit

Concurs liderat per dataAE per a un parc urbà en zona plana de nou desenvolupament urbanístic. Inclou laminació i reaprofitament d'aigües pluvials per a la creació d'una zona humida i per al reg, així com tipologies variades de superfícies verdes i zones de joc i estada. La nostra aportació va consistir en el cicle de l'aigua i l'ús de la vegetació.

Categoria:

Any: 
2007
Lloc: 
Cunit
Àrea: 
41.100 m2
Pressupost: 
999.135€
Equip: 
Mapa: