Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles

Projectes on hem col·laborat

Sessió introductòria del curs de jardineria de baix consum hídric, adreçada a tècnics del ram