UEA Consulting

Projectes on hem col·laborat

Projecte bàsic, constructiu i direcció d'obres d'un parc urbà amb escultura d'Oriol Rius i edifici de serveis.
Integració paisatgística i creació de recorregut de vianants i zones d'ús lúdic al voltant de la segona fase del polígon industrial.
Zones verdes del sector residencial de St. Jaume i Mas Martí, a Tordera