Joaquim Llorente - Abril reg

Projectes on hem col·laborat

Projecte bàsic, constructiu i direcció d'obres d'un parc urbà amb escultura d'Oriol Rius i edifici de serveis.
Disseny de la xarxa de reg pel projecte de jardineria exterior del primer temple mormó a l'Àfrica Occidental.
Assessorament tècnic en matèria de gespa esportiva i disseny de la xarxa de reg
Terrassa d'ús corporatiu per a uns despatxos d'executius d'alt nivell, a Barcelona. Jardineres de fusta amb plantes mediterrànies en un ambient molt exposat al vent...