WTC Almeda Park

Projectes realitzats

Participació en la Direcció Facultativa de la remodelació del jardí, gestió del manteniment de jardineria i de les petites transformacions posteriors, a partir d'un projecte...
Panoràmica plaça