Patronat de la Muntanya de Montserrat

www20.gencat.cat/portal/site/patronatmontserrat

http://www.muntanyamontserrat.net/

Projectes realitzats

Ordenació d'usos de l'entorn i arranjament de l'aparcament de vehicles, amb pavimentació del ferm i noves escales i rampes pels vianants.