exe.arquitectura

Projectes on hem col·laborat

Parterre inclinat a la plaça del Museu del Vi de Rubí
Disseny de les plantacions i xarxa de reg d'una plaça pública, reconvertida mitjançant la creació d'una illa de vianants, amb paviments de junta oberta i...
Plaça de l'Empordà
Jardí particular construït ABANS que la casa. En aquest projecte hem tingut en compte la sostenibilitat, especialment pel que fa al consum d'aigua: gespa Zoysia...
Jardineria sobre coberta en una residència d'alt nivell a Sant Gervasi
Proposta guanyadora per a la plaça del Sector de Llevant a Viladecans, consistent en l'aprofitament d'una antiga bòvila existent, la construcció d'un dipòsit de retenció...
Vista general de la plaça