Associació d'Amics de la Capelleta de Sant Magí

Projectes realitzats

Ordenació dels entorns d'una capella restaurada que havia quedat en un espai residual entre carreteres. Dotació d'una plaça per a la celebració d'Aplecs, un àmbit...