Ajuntament d'Esplugues del Llobregat

www.esplugues.cat

Projectes on hem col·laborat

Arranjament de talús periurbà i millora de l'accessibilitat entre els habitatges. Ordenació dels aparcaments irregulars del talús i de l'accessibilitat. Restauració paisatgística del conjunt mitjançant...