Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda

www.staperpetua.cat

Projectes realitzats

Guanyadors del concurs d'idees. Projecte executiu i direcció facultativa de la xarxa de reg i plantacions ornamentals.
Parc dels Ametllers. Març 2014