Ajuntament de Piera

Projectes realitzats

Anàlisi ambiental-paisatgístic i projecte bàsic de recuperació d'un espai fluvial peri-urbà: proposta d'accessos i zones d'ús. Anàlisi de la vegetació existent i aprofitament dels recursos...