Ajuntament de Parets del Vallès

Projectes realitzats

Tractament de l'arbrat existent i del proposat en el projecte de renovació de l'Avinguda d'Espanya, per a convertir-la en un carrer pacificat. Definició de l'estratègia...
Fotomuntatge FORGAS Arquitectes