Ajuntament de Palma de Mallorca

www.palmademallorca.es

Projectes realitzats

Disseny de plantacions, de coberta vegetal i xarxa de reg del parc dels arquitectes Antoni Barceló i Bàrbara Balanzó, en col·laboració amb ERF