Ajuntament de Barcelona

Projectes realitzats

Definició de plantacions i xarxa de reg per al parc públic situat a Torre Baró, en la ubicació de l'actual viver municipal d'arbrat de recuperació...
Integració paisatgística de l'estació intermèdia del telefèric de Montjuïc mitjançant coberta enjardinada. Restauració del talús generat mitjançant mantes orgàniques i hidrosembra...
Redacció del programa arquitectònic, museogràfic i botànic per als continguts del futur parc situat als jardins de Petra Kelly.
Disseny de plantacions i reg del tram de Montjuïc entre el Castell i el 'Mirador de l'Alcalde'.
Xarxa de reg i plantacions ornamentals de l'espai públic adjacent al Museu Olímpic, així com de la plaça superior. Integracio paisatgística dels talussos creats amb...
Restauració de la jardineria i xarxa de reg, coincidint amb la construcció del passeig i la renovació dels paviments artesanals.
Disseny de plantacions pel projecte executiu d'urbanització dels interiors de la Guineueta - fase 2 redactat per a l'equip Anna Planas - Roberto Secchi
Avantprojecte d'ordenació dels límits del carrer Santuari del Carmel amb el Turó del Carmel i els seus espais periurbans, amb característiques forestals i fortes pendents...
Plantacions arbrat viari
Proposta finalista pel concurs internacional pel disseny de la Plaça de les Glòries Catalanes.
Disseny de plantacions i xarxa de reg de l'interior d'illa de l'Eixample projectat per Planas-Esquius-Segatti, amb jocs infantils i àrees de repòs. Ubicat a tocar...
Interior d'illa al carrer Còrsega
Protecció de la vegetació existent, disseny de plantacions i de la xarxa de reg d'aquest parc urbà, integrat a l'equip liderat per Anna Planas. Finalista...
Disseny de plantacions per al projecte de pacificació urbana al carrer Conxita Supervía, del barri de Les Corts de Barcelona, redactat per peris+toral arquitectes. Autor...
Autor de les fotografies: José Hevia