w i b arquitectura

Projectes on hem col·laborat

Avantprojecte d'ordenació dels límits del carrer Santuari del Carmel amb el Turó del Carmel i els seus espais periurbans, amb característiques forestals i fortes pendents...
Plantacions arbrat viari