Jordi Henrich, arquitecte

Projectes on hem col·laborat

Direcció facultativa de les plantacions de les palmeres al Passeig de Borbó i a la Plaça del Mar, per a Jordi Henrich.