FORGAS Arquitectes

Projectes on hem col·laborat

Definició de plantacions i xarxa de reg per al parc públic situat a Torre Baró, en la ubicació de l'actual viver municipal d'arbrat de recuperació...
Integració paisatgística de l'estació intermèdia del telefèric de Montjuïc mitjançant coberta enjardinada. Restauració del talús generat mitjançant mantes orgàniques i hidrosembra...
Plantacions ornamentals i xarxa de reg del Parc Públic de Can Robert en l'espai veí al ferrocarril.
Disseny de plantacions i reg del tram de Montjuïc entre el Castell i el 'Mirador de l'Alcalde'.
Restauració de la jardineria i xarxa de reg, coincidint amb la construcció del passeig i la renovació dels paviments artesanals.
Col·laboradors amb FORGAS Arquitectes, Elena Valls i Pep Buxadé, CEDIPSA i Josep Lascurain a les plantacions i xarxa de reg de més d'un quilòmetre de...
Disseny de plantacions i xarxa de fertirrigació de la façana verda, mitjançant el sistema Babylon i recobriment amb enfiladisses de la central d'energies de la...
Tractament de l'arbrat existent i del proposat en el projecte de renovació de l'Avinguda d'Espanya, per a convertir-la en un carrer pacificat. Definició de l'estratègia...
Fotomuntatge FORGAS Arquitectes