dataAE

Projectes on hem col·laborat

Disseny de les plantacions i la xarxa de reg de dos parcs forestals a Gavà. Definició del tractament de la vegetació preexistent.
Concurs liderat per dataAE per a un parc urbà en zona plana de nou desenvolupament urbanístic. Inclou laminació i reaprofitament d'aigües pluvials per a la...
Avantprojecte de Parc Urbà al Pla del Castell, Cunit