City Council of Manresa

Projectes realitzats

Remodelació de l'espai de Les Ginetes: adequeció dels accessos dels vianants, estabilització de talussos i arranjament de la jardineria i mobiliari urbà.
Analysis and preliminary proposal of the remodelling of the urban spaces at 'La Font dels Capellans' in Manresa.