Projectes | Espais públics

Diverses propostes de remodelació d'espai públic al barri de 'La Font dels Capellans' , Manresa
Ordenació d'usos de l'entorn i arranjament de l'aparcament de vehicles, amb pavimentació del ferm i noves escales i rampes pels vianants.
Direcció facultativa de les plantacions de les palmeres al Passeig de Borbó i a la Plaça del Mar, per a Jordi Henrich.
Col·laboradors amb FORGAS Arquitectes, Elena Valls i Pep Buxadé, CEDIPSA i Josep Lascurain a les plantacions i xarxa de reg de més d'un quilòmetre de...
Remodelació de l'espai de Les Ginestes: adequeció dels accessos dels vianants, estabilització de talussos i arranjament de la jardineria i mobiliari urbà.
Projecte de jardineria pel restaurant Mc Donald's de Rubí, que modernitza la imatge paisatgística de l'entorn i en millora la visibilitat.
Arranjament de talús periurbà i millora de l'accessibilitat entre els habitatges. Ordenació dels aparcaments irregulars del talús i de l'accessibilitat. Restauració paisatgística del conjunt mitjançant...
Zona d'estada i pícnic amb millora dels accessos, instal·lació de mobiliari, plantacions i reg automàtic.
Projecte executiu per l'adequació de l'espai de la Bassa d'en Rubió per a acollir-ne els visitants, endreçar la circulació de vehicles i limitar l'impacte sobre...

Pàgines