peris+toral.arq

Projectes on hem col·laborat

Disseny de les plantacions i xarxa de reg per a una plaça pública amb jocs infantils i espais d'estada per als vianants