Diputació de Barcelona

Projectes realitzats

Xarxa de reg i plantacions ornamentals de la Zona esportiva de Masnou al costat del cementiri.
Anàlisi ambiental-paisatgístic i projecte bàsic de recuperació d'un espai fluvial peri-urbà: proposta d'accessos i zones d'ús. Anàlisi de la vegetació existent i aprofitament dels recursos...
Creació de l'inventari en suport GIS i propostes de millora de la gestió i manteniment dels espais verds urbans. Anàlisi de costos i propostes d'inversions...
Curs de poda d'arbrat adreçat a la brigada municipal de l'Ajuntament de Badalona